išmokimas

išmokimas
išmokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Patirties lemiamas individo vidinių ir išorinių veiksmų pokytis, bendras gyvūnams ir žmogui. Žmogui būdingas išmokimo procesas skiriasi nuo kitų gyvūnų išmokimo (žr. išmokimo formos). Išmokimas pasireiškia galėjimu naujai veikti. Išmokimo formos – įvairios psichinės operacijos, kuriomis įgyjama praktinės patirties, naujos veiklos įgūdžių: • refleksų išmokimas sąlyginio reflekso susidarymo pagrindu (pvz., komandų vykdymas); • veiksmų, elgesio, veiklos išmokimas sąlyginių refleksų pagrindu – operacinis išmokimas, įpratimas (kalba, vaikščiojimas, saviruošos veiksmai, mandagumas ir kt.); • asociatyvusis išmokimas (žinių, veiksmų), įsiminimas ir atgaminimas; • percepcinis išmokimas (išskiriant ką nors suvokimu, imprintingas); • išmokimas žodžiu klasifikuojant sąvokas; • protavimo išmokimas jungiant sprendinius; • problemų sprendimo išmokimas (bandymais, algoritminiu arba heuristiniu mąstymu, įžvalga). Išmokimo rūšys: • atsitiktinis išmokimas – atsitiktinių įspūdžių, įgytų veiksmų išlaikymas; • nemotyvuotas išmokimas; • biologinis išmokimas – gyvūnų prisitaikymo prie aplinkos antrinė forma (pirminė – instinktyvi elgsena), atsirandanti dėl nervų sistemos paslankumo, sąlyginių refleksų susidarymo (pagal I. Pavlovą – dėl naujų nervinių ryšių didžiosiose smegenyse); • modelinis išmokimas – individo elgesio pasikeitimas, priklausomas nuo kito žmogaus elgesio stebėjimo (įspūdžiai ir pritaikymas sau (žr. sutapatinimas). • nesąmoningas išmokimas – įsidėmėjimas objektų ar jų požymių sąmoningai (tikslingai) apžiūrint ar stebint (kreipiant mokinių dėmesį į tam tikrus demonstruojamo paveikslo objektus įsidėmimi dalykai, į kuriuos nebuvo sutelktas dėmesys – savaiminio dėmesio efektas); • pedagoginis išmokimas: 1) kultūrinių, socialinių, dorovinių ir kitokių vertybių praktinio įsisavinimo padarinys, mokėjimas veikti, remiantis tomis vertybėmis; 2) praktinis mokymosi rezultatas; 3) mokymo ir mokymosi, auklėjimo ir saviauklos praktinis rezultatas – mokėjimas veikti; išmokstant vidinės vertybės (žinios, kitokia patirtis) eksteriorizuojamos mąstymu, praktine veikla ir elgesiu; • psichologinis išmokimas: 1) išmokimo teorijos šalininkų suprantamas kaip pagrindinė asmenybės vystymosi forma; 2) veiksmų įvaldymo rezultatas; • socialinis išmokimas – visuomeninių, kolektyvo, tarpasmeninių santykių ir jų būdų įsisavinimo rezultatas. Skiriamas percepcinis išmokimas (socialiai sąlygotas tikrovės suvokimo pasikeitimas) ir mentalinis išmokimas (socialinių reikalavimų kognityvus apsvarstymas ir elgesio keitimas); • produktyvus išmokimas – anksčiau išmokto elgesio perkėlimas į naujas sąlygas; • racionalusis išmokimas – socialiai reikšmingų dalykų supratimas ir pritaikymas savo elgesiui. atitikmenys: angl. learning vok. Lernen rus. научение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išmokimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Elgesio pasikeitimas, kurį lemia įgyta patirtis; individualios patirties įgijimas. atitikmenys: angl. learning vok. Erlernen, n; Erlernung, f rus. выучка; усвоение …   Sporto terminų žodynas

  • išmokimas — išmokìmas sm. (2) K → išmokti: Spartus naujos technikos išmokimas – pirmaeilis uždavinys rš. O kad tau, tokio ir neišmokìmo tavo! Pnd. mokimas; išmokimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmokimas — išmoki̇̀mas dkt. Šiõs ùžduotys ùgdo mą̃stymą, o ne mechãninį išmoki̇̀mą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kognityvus išmokimas — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – pažįstamasis išmokimas …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pažįstamasis išmokimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visų informacijos formų suvokimo, apmąstymo, įsiminimo, perdirbimo, vertinimo vyksmas. Tai intelektinis žinių, o ne praktinių veiksmų, mokėjimų ir įgūdžių įsisavinimas. atitikmenys: angl. cognitive learning… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • atsitiktinis išmokimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesių, veiksmų, jų derinių įgūdžių įgijimas individui visai nesistengiant juos išmokti, negaunant specialių nurodymų, patarimų. atitikmenys: angl. incidental learning vok. zufälliges Erlernen …   Sporto terminų žodynas

  • Lernen — išmokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Patirties lemiamas individo vidinių ir išorinių veiksmų pokytis, bendras gyvūnams ir žmogui. Žmogui būdingas išmokimo procesas skiriasi nuo kitų gyvūnų išmokimo (žr. išmokimo formos). Išmokimas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • learning — išmokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Patirties lemiamas individo vidinių ir išorinių veiksmų pokytis, bendras gyvūnams ir žmogui. Žmogui būdingas išmokimo procesas skiriasi nuo kitų gyvūnų išmokimo (žr. išmokimo formos). Išmokimas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • научение — išmokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Patirties lemiamas individo vidinių ir išorinių veiksmų pokytis, bendras gyvūnams ir žmogui. Žmogui būdingas išmokimo procesas skiriasi nuo kitų gyvūnų išmokimo (žr. išmokimo formos). Išmokimas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Erlernen — išmokimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Elgesio pasikeitimas, kurį lemia įgyta patirtis; individualios patirties įgijimas. atitikmenys: angl. learning vok. Erlernen, n; Erlernung, f rus. выучка; усвоение …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”